chystá se svatba v Jeruzalémě

 A Duch i Nevěsta říkají: „Přijď!“ A ten, kdo slyší, ať řekne: „Přijď!“ A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zadarmo nabere vodu života. Zjevení 22,17

Pobyt v domě modlitby začíná každý den ranní společnou modlitbou od 7 do 9 hodin.

Zveme k modlitbám ty, kdo chtějí žehnat Izraeli a národům.

Kdo věří, a s vděčností přijímá, že Ježíš Kristus umíral za naše hříchy, vstal z mrtvých a je jedinou cestou k Bohu Otci.

Kdo chce volat jako Nevěsta spolu s Duchem ,,Pane přijď“

Proto si, prosím, dříve než se pro pobyt u nás rozhodnete, sami pro sebe ujasněte, zda chcete každé ráno dát dobrovolnou modlitbu našemu Bohu.

Další a mnohem delší část dne je již na vás.

Můžete prozkoumávat město Krále králů. Navštívit místa, kde spočinula Boží sláva, o němž je psáno, že zde spočívají Hospodinovy oči i Jeho srdce, a Jeho Syn se procházel jako obyčejný člověk. Pomodlit se u Zdi nářků, projít jejími tunely či tunelem Chizkijášovým u nádrže Siloe v Davidově městě, načerpat v zahradě Zahradního hrobu či Getsemanské zahradě, obejít Staré město po hradbách, procházet propojenými uličkami jeho židovské části, objevovat půvabná zákoutí a další pamětihodnosti slavného města. Velmi krásné jsou izraelské přírodní rezervace, kde žijí například damani, kozorožci nebo bášanské krávy. Je možné vyjet na výlet k Mrtvému moři, nebo Středozemnímu moři, nebo Galilejskému jezeru. Izrael je malá, ale rozmanitá zem. Můžete si koupit výhodnou čtrnáctidenní vstupenku do všech přírodních rezervací (z mnoha En Gedi, kde se David ukrýval před Saulem, Kumrán, kde se nalezly slavné rukopisy od Mrtvého moře, rezervace pouštní i vodní, přírodní termální koupaliště i prameny Jordánu..)