Můžete-li, připojte se k nám v modlitbě za Izrael. Také za Čechy a Slovensko, jak vás Duch svatý v modlitbě povede. Udělejte si čas a modlete se půl hodiny nebo hodinu týdně nebo i denně. Chtěli bychom povzbudit a získat alespoň 336 lidí, kteří se budou modlit za Izrael závazně alespoň půl hodiny týdně (týden má 168 hodin, tj. 336 půlhodin – a jako česká církev bychom určitě měli a mohli být schopní pokrýt dobu celého týdne alespoň v součtu, i kdyby se nám to zpočátku nepovedlo v návaznosti na sebe jako řetěz). Mnozí se jistě už léta modlí, ale můžeme spolupracovat a vytvořit modlitební štafetu. Kdo se přidáte, napište email na dumjeruzalem@gmail.com
s dnem a časem vaší modlitby. Zapíšeme vás do tabulky. Jakmile jste v tabulce zapsáni, počítáme s vaší pravidelnou modlitbou dle rozpisu. Předpokládaná délka trvání modlitební štafety  byla do konce roku, ale rádi vytrváme dokud nebude možno cestovat do Izraele.