Stále pokračujeme

Vzácní přímluvci a přátelé Izraele,

stále pokračujeme v přímluvách dle modlitebního kalendáře, děkujeme za vytrvalost.

V Izraeli jsou těžké časy, mnoho rodin truchlí pro své bližní  a  modlitby jsou tím více důležité . Potěšujte můj lid, říká Bůh.

Svědectví našich životů také je, že z modlitebního nasazení bereme požehnání i do svých osobních životů.

Dům modliteb v Jeruzalémě stále držíme a těšíme se na společné modlitby z tohoto strategického místa.

Šalom vám všem.