Stále pokračujeme

Vzácní přímluvci a přátelé Izraele,

stále pokračujeme v přímluvách dle modlitebního kalendáře, děkujeme za vytrvalost.

V Izraeli se běh života vrací do normálu, ale modlitby jsou jsou stále důležité a věříme, že z modlitebního nasazení bereme požehnání i do svých životů.

Dům modliteb v Jeruzalémě stále držíme a těšíme se na společné modlitby z tohoto strategického místa.

Šalom vám všem.