Poděkování

Věrní přátelé Izraele,

přeji vám v roce 2024 osvícený vnitřní zrak, kterým uvidíme k jaké naději nás Bůh povolal a jak bohaté a slavné je naše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
Již po několikáté během naší desetileté stráže u  Zlaté brány v Jeruzalémě čelíme náhlým změnám a napětí, ale šokující byl den 7.10.2023
Početná skupina z našeho domu modliteb odletěla jedním z evakuačních letů do Čech a dům zůstal prázdný.
Izrael zahalen smutkem však nezůstal dlouho opuštěný. Bůh chce abychom potěšovali město  Krále králů a Jeho vyvolený lid.
Vkládá sám svrchovaně touhu do srdce po Jeruzalému a povolává odvážné. Mezi těmito jsou také správkyně, které už opět slouží uctíváním a přímluvou v Česko-slovenském domě modliteb a jsou připraveny i vás uvítat ve Svaté zemi.
Věříme, že čas přímluv na tomto vzácném a strategickém místě v rodném jazyce, pro Čechy  Slováky ještě nekončí.
Děkujeme Bohu, že nás zachoval.
Děkujeme všem, kteří se vytrvale modlíte za Izrael.
Všem, co jste zapojení v modlitební štafetě, kde je možné se stále připojit a dle modlitební tabulky se do neobsazených časů přidat. Tabulka je na našich stránkách nahoře v liště.
Děkujeme také všem, kteří jste tuto misi podpořili finančně. Bůh má, věříme, pro vás mnohonásobnou odměnu.
Zároveň prosíme o finanční podporu, abychom mohli zaplatit nájemné a další poplatky s domem modliteb spojené.
Protože jsme nemohli od října střádat z vybraných peněz za ubytování od poutníků, kteří nepřijíždí, potřebujeme nastřádat peníze do července odjinud.
Pokud vám Bůh položí na srdce přispět  aby se dům modliteb dál udržel, můžete zaslat peníze na účet.
577409193/0300 variabilní symbol: 2600
S vděčností a úctou v lásce Kristově se loučí Květa
„Květa“ – Nadační fond KMS (nfkms.cz)