Voda živá

Kromě mnoha jiných zážitků z cesty do Izraele, mne velmi oslovilo Mrtvé moře a hned v těsné blízkosti již po mnohá tisíciletí pramenící vodopád uprostřed pustiny v Ein Gedi. Bylo to silné připomenutí pohádky o mrtvé a živé vodě. Vzpomínáte na ni?

Bylo třeba použít nejdříve mrtvou vodu a smrt byla dovršena, potom živou vodu a život byl vzkříšen v daleko dokonalejší podobě. V Mrtvém moři je smrt, nic živého solnou koncentraci nepřežije. Voda sice má regenerační účinky na kůži, ale jen po určitou dobu. Překročíte­-li ji zahynete. Napijete­-li se jí, máte vážné zdravotní potíže. Moře nemá žádný odtok, je to nejnižší odkryté místo zemského povrchu. Voda je smrtonosná, protože nedává dál. Popojdete­-li pár metrů od Mrtvého moře, můžete objevit uprostřed pouště ukrytý životodárný zázrak. Z horského štítu vyvěrá pramen Ein Gedi, řine se pouští nedbaje na ztráty, žádoucí vyprahlá zem je sycena a tvoří překrásné přírodní útvary s bujnou vegetací. Jsem ohromena nečekaným zvratem rázu krajiny. Voda čistá, voda živá nese život již několik tisíciletí.

Připomíná mi to slova:

Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína.

Bible,Lukáš 6:38