Vítání Krále u Brány Milosti

8.11.2014

Je šabat a mám svůj čas s Hospodinem, v modlitební místnosti hledím na Zlatou bránu nebo­li Milostivou bránu. Najednou vidím, že k bráně arabským hřbitovem přichází velká skupina postav. Jsou oblečeni do zlatých šatů, také do bílých a pár do oranžových a purpurových. Seskupili se v prostoru před Branou Milosti, drže vlající prapor s nápisem Ješua. Před praporem několik zlatě oděných drží veliké zlaté koruny a mnoho dalších z každé strany drží zelené ratolesti. Před nimi stojí řada v bílém a pár v oranžovém rouchu. Mají bubeníky a šofaristy. Všichni začnou hlasitě vzdávat poctu Bohu, klaní se, pozvedají koruny a ratolesti v rukou do výše ke chvále Bohu. Zpívají, troubí, bubnují. Zvuk se nese přes celé Kidronské údolí až na vrchol Olivové hory. Mám chuť se rozeběhnout z kopce za nimi. Přichází pár Arabů, ale obchází shromáždění a nesnaží se lidi rozhánět. Chvála nepřestává, je to velkolepé, najednou se všichni otočili směrem na východ, z veliké zlaté látky nad sebou vytvořili stan a znovu propukají v obrovský jásot, mávají ratolestmi a dlouho vítají Krále králů. Skládají zlatý stan, vzali se za ruce a vytvořili dlouhou řadu, daleko přesahuje šířku brány na obě strany. Začali všichni tančit, jednoduchý tanec uklánějí se Bohu, celá dlouhá řada zlatě oděných lidí a dva kruhy bíle oděných, tančí kruhový tanec. Vzápětí všichni vytvoří novou formaci a tančí v kruzích. Na konci řady zleva vztyčí zářivě růžovou korouhev s červenajícím se srdcem uprostřed. Nesou prapor do středu, před Bránu Milosti a vyznávají Králi králů, svému Ženichovi, lásku. Celá ceremonie bere dech. Uplynula hodina po poledni a celé srocení, čítající odhadem 200 lidí, se pokojně rozchází.

Pane díky, že povoláváš svůj lid ze všech světadílů a dáváš znát touhu svého srdce, chceš být vítaný, buď vítaný a vítej Králi! Haleluja, Bůh sobě skrze nás připravuje cestu. „Shalom milovaní, vítejte Krále v domě vašich srdcí, ve všech zemích a v Jeruzalémě.

S nadějí která neklame

Květa