Svědectví Dáši

Ráda čtu svědectví lidí jak Pán Ježíš jedná a tak jsem se rozhodla něco napsat o mých zážitcích z českého modlitebního domu v Jeruzalémě, kde jsem s Ivou žila necelé 3 měsíce.

Letěla jsem do Izraele už po sedmé. Byt je na nádherném, strategickém místě. Modlitební závazek pro mne, jako dobrovolníka na delší dobu, byl 2 hod.ráno a 2 hod. Večer. Pomáhala jsem s veškerou správou domu, přivítání hostů, úklidem atd.

Byt je krásně zařízen, připadala jsem si zde jako princezna. Skupiny, které tu byly si pochvalovaly rodinné prostředí. Prožívali jsme požehnané chvíle ve chvalách i na modlitbách. Pán nás vedl i do proklamací za Izrael, Česko,Evropu a dával proroctví i osobní pro jednotlivce.Každý den jsme vítali Krále Králů a končili žalmem 24 s proklamací. Já osobně mám srdce pro ortodoxní malé kluky. Pán mi před lety dal vidění těchto hochů a od té doby se za ně modlím.

Olivová hora je arabské území a Pán mi zde rozšířil srdce. Malé i velké děti si hrají před domy sami. Dojalo mě, že jedna asi 11­cti letá holčička vítala Ivu, tulila se k ní a říkala jí, že ji má ráda. Tato holčička pomáhala lidem kteří přiletěli z Česka najít cestu,někdy je vzala za ruku a odvedla k nám. Jednou takhle dovedla pastora z arabské církve a řekla mu, že tady bydlí ty 3 spravedlivé ženy. To mě zasáhlo v srdci. Chtěla jsem s dětmi navázat kontakt. Koupila jsem švihadlo, šla za nima před dům a učila je skákat. Hrála jsem s nima kuličky nebo drápky s kamínky. Byly rády za můj zájem o ně, hned mě obklopily a překřikovaly jeden druhého, byla to pro mě nová zkušenost. Po určité době na mě volaly,, Dášo!“,a některé mě objímaly. Byla jsem šťastná a děkuji Pánu, že se za ně s láskou mohu modlit.

Arabové jsou velmi pohostinný, soused mě provedl celým svým domem. Příkladné je, jak jsou děti poslušné a mají úctu k rodičům a ke starším. Nesla jsem 10kg prášek na praní a tatínek jednoho asi 10­letého chlapce řekl, aby mi pomohl. Tento chlapec okamžitě reagoval, hodil si balík na rameno a než jsem se stačila vzpamatovat, utíkal s ním až do našeho bytu. V těsném sousedství tohoto bytu je ještě modlitební dům německý, čínský a norský. Je zde vzájemná spolupráce a možnost se společně modlit. Zážitků bylo opravdu hodně, v neděli jsme chodili do sboru arabské církve. Prožili jsme purimské oslavy, Pesach, Den nezávislosti. Modlili jsme se na různých místech Jeruzaléma. Když jsem byla u Zdi nářků, měla jsem v srdci vděčnost, že můžu být s nima, s židovským  národem. Jen sedět, dívat se, modlit se, na někoho se usmát, s někým promluvit. Modlila jsem se i v Ortodoxní čtvrti za své miláčky, které mi Pán dal do srdce.

Pokaždé, když jsem v Izraeli jsem dojatá jak se židé radují. Když vidím židy tančit a poskakovat, toužím aby se muži radovali i v Česku .

Zvu vás tímto svým svědectvím do českého modlitebního domu, do větší hloubky s naším milovaným Pánem Ježíšem Kristem.

Šalom

Dáša