Speciální pověření pro Čechy a Slováky

Místo modlitby pro Čechy a Slováky na Olivové hoře má své specifické poslání strážit Bránu Milosti.  Žalm 24

Je zde však také místo, kde Bůh ukazuje svou strategii pro vedení duchovního boje, na osobní,  ale i národní rovině.

Obraz 2013

V modlitební místnosti byl viděn veliký stůl pokrytý mapami. Nad stolem se skláněli duchovní generálové a přijímali Boží plány a strategie do duchovního boje.

květen 2016

V modlitebním domě v Davidově městě přijala sestra slovo pro Čechy a Slováky:

Viděla nad bývalým Československem vysokou stabilní horu, ke které se vztahoval zbytek Evropy s nadějí a hledáním záchrany. Tak jako v roce 1948 Československou pomohlo prodejem zbraní Izraeli a poskytnutím bojových letadel i letců v kritickém čase ohrožení při vzniku státu, tak nyní poskytuje pomoc vzdušných duchovních bojových sil. Jsou to silné vzdušné zbraně a Bůh je chce ještě posílit a rozhojnit!
Přímluvy, proklamace Božího Slova, připomínání zaslíbení dané Izraeli, chvály Boha Abrahama, Izáka a Jákoba.

Tyto mocné zbraně mají moc porazit nepřítele.

Bůh nám dává nové zbraně (drony, ovládané na dálku), sílu jakou jsme zatím nezažili.

Modlitby za Izrael, to je priorita Božího srdce. Klíč k požehnání pro národy.

Češi a Slováci mají speciální pověření přijímat a sdílet strategii duchovního boje od Boha.

Jinde:

Vidění Československa jako srdce Evropy. Srdce má dvě komory, Čechy a Slovensko.

Kde je srdce, tam je celé tělo. Budeme­-li stát při Izraeli, můžeme přitáhnout celé tělo Evropy.