Speciální pověření pro Čechy a Slováky

Místo modlitby pro Čechy a Slováky na Olivové hoře má své specifické poslání strážit Bránu Milosti. Žalm 24

Je zde však také místo, kde Bůh ukazuje svou strategie pro vedení duchovního boje, na osobní ale i národní rovině.

2013 Obraz.

V modlitební místnosti byl viděn veliký stůl pokrytý mapami. Nad stolem se skláněli duchovní generálové a přijímaly Boží plány a strategie do duchovního boje.

5/2016

V modlitebním domě v Davidově městě, přijala sestra, slovo pro Čechy a Slováky:

Viděla nad bývalým Československem vysokou stabilní horu, ke které se vztahoval zbytek Evropy s nadějí a hledání záchrany. Tak jako v roce 48 Československou pomohlo prodejem zbraní Izraeli a poskytnutím bojových letadel i letců, v kritickém čase ohrožení, při vzniku státu, tak nyní poskytuje pomoc vzdušných bojových sil. Jsou to silné vzdušné zbraně a Bůh je chce ještě posílit a rozhojnit!

Přímluvy, proklamace Božího Slova, připomínání zaslíbení dané Izraeli, chvály Boha Abrahama, Izáka a Jákoba.

Tyto mocné zbraně mají moc porazit nepřítele.

Bůh nám dává nové zbraně, (drony, ovládané na dálku), sílu jakou jsme zatím nezažili.

Modlitby za Izrael, je priorita Božího srdce. Klíč k požehnání pro národy.

Češi a Slováci mají speciální pověření přijímat a sdílet strategii duchovního boje od Boha.

Jinde:

Vidění Československa jako srdce Evropy. Srdce má dvě komory, Čechy a Slovensko.

Kde je srdce, tam je celé tělo. Budeme­-li při Izraeli, můžeme přitáhnout celé tělo Evropy.